2206F-E13TA Engine (JGK)
388 kW Max
2206D-E13TA (PK3)
388 kW Max
2206J-E13TA
388 kW Max